Česko-anglický SEO slovník – podílejte se na něm i vy!

Jak překládat technické SEO termíny?  V branži si většinou vystačíme s anglickým názvoslovím, které je vžité a všichni víme, co znamená. Váš klient je ovšem znát nemusí, a proto je vhodné v jemu určených analýzách a dokumentech uvést český ekvivalent.  Pro usnadnění své vlastní práce a pro jakýsi jednotný „style guide“ jsem sestavila tento slovníček.

Hlavní terminologický problém vidím ve změti označení home page, main page, title page, index page nebo front page, které je velice těžké jasně odlišit a najít pro ně jedno výstižné české označení, aniž bychom se pokaždé ptali autora, co tím zrovna přesně myslel.

Překladatelskou lahůdkou jsou ovšem české výrazy zkřížené s angličtinou jako „prolinkování“.

Zároveň přežívá zvláštní skupina slov, které nepřekládáme – např. hyperlinking, blackhat SEO, cloaking aj., i když se málokdy obejdou bez vysvětlivek pro laika.

Problémy se ovšem objevují i se samotnou češtinou – budeme preferovat web kameru či webkameru? Prozkoumejte SEO slovník na annacopy.cz a zkuste si sami přeložit některá vypečená slovíčka.

ČJ AJ poznámka
algortimus algorithm
analýza konkurence competitor analysis, competitive (market) analysis
anchor texty, texty odkazů anchor texts
brand building site web podporující značku microsite, satelitní web?
budování zpětných odkazů link building
cloaking cloaking převlékání obsahu stránek
CTR/míra prokliku CTR/click-through rate
diskuze forum
domovská obrazovka home screen homepage na smartphonech a mobilních zařízeních
doplňkové fráze complementary phrases
drobečková navigace breadcrumb navigation, breadcrumb trail
dynamické generování dynamic generation
fráze s cenovým ohodnocením phrases with price valuation
graf dimenzí dimension graph/diagram
hlavička header
hledanost search volume, number of searches, number of search queries
hluboko v navigační struktuře deep in the navigational structure/navigation structure
homepage, úvodní stránka, titulní stránka, domovská stránka home page
hustota klíčového slova keyword density hustota ve smyslu počtu 1 KW na stránce/webu
indexované stránky indexed web pages
informační fráze information/al phrases
interní prolinkování internal link flow, internal crosslinking, interlinking
kaskádové styly cascade styles
klamné přesměrování deceptive redirects
klíčové slovo keyword
konkurenčnost competition, competitiveness
kořenový adresář root directory
laterální klíčová slova, laterální fráze lateral keywords, lateral phrases
lokalizační fráze localizing phrases, localization phrases
lokální vyhledávání local search
long-tailové fráze, longtailové fráze long tail phrases, long-tail phrases, longtail phrases
mapa stránek website map, site map
meta description meta description
meta prvek meta element
meta tag meta tag
metadata metadata
míra okamžitého opuštění webu bounce rate
míra opuštění konkrétní webové stránky exit rate
nadpis headline, heading
nadpis nejvyšší úrovně main headline, main heading, h1 element h1
nadpisy nižších úrovní lower level/degree headlines, headings h2, h3
nákupní proces purchase process
navigační fráze navigation(al) phrases
navigační systém navigational system
návštěvnost visitor turnout, traffic
neexistující stránky non-existing pages
nenulový počet odkazů number of backlinks higher than zero, greater than zero number of backlinks, positive number of backlinks
nepřekládá se link juice
nepřekládá se doorway pages, gateway pages, bridge pages, portal pages, jump pages falešné vstupní stránky s redirectem
nepřekládá se keyword stuffing
nevhodné okolí bad neighbourhood pro odkazy
obecné fráze general phrases, non-brand phrases
obchodně hodnotné fráze commercially valuable phrases
objem kódu magnitude of code, proportion of code
obsah webu, webový obsah web content
odezva stránek page response
odkazovat refer, link
odkazové farmy link farms
odkazový profil link profile, backlink profile
on-line, online on-line, online verze s pomlčkou je na ústupu
parametr parameter
podkategorie sub-category/subcategory
podnadpisy sub-headings (h2), sub-sub-headings (h3)
podstránky lower level pages, Level 2 pages, Level 3 pages…
popisek caption (meta description), legend, cut-line
použitelnost webu website usability
povolení/zákaz procházení a indexace crawling and indexing enabled/disabled
prodejní fráze sale phrases, phrases related to sales/purchase
proklik click-through
prolinkování crosslinking, link flow, interlinking
provázanost webových stránek website crosslinking, website link flow, website interlinking
přehlednost webu website clarity, webite´s clear arrangement
překlepové fráze typo phrases
přeoptimalizace over optimization, over-optimization
příkazový řádek command line
příloha/přílohy appendix, appendices
přirozený odkaz natural link, organic link
přístupnost webu website accessibity
redakční systém content management systém
redesign redesign
relevance relevance
rozcestník guidepost
sémantika zdrojového kódu source code semantics
SEO/optimalizace pro vyhledavače SEO/search engine optimization
sezónní fráze seasonal phrases
skrytý text hidden text
stáří domény age of domain, domain age
statický/dynamický web static/dynamic website
stavový kód status code
stránkování pagination
tabulka spreadsheet
tematická podobnost thematic proximity, topic proximity
titulní stránka,  homepage title page
umístění v navigaci position in site´s navigation¨, positioning…
úvodní stránka homepage, landing page, main page, title page vždy je důležitý kontext
užití klíčových slov keyword employment
uživatelské rozhraní user interface
víceslovné fráze multi-word phrases
vstupní stránka, cílová stránka landing page hl. ve významu vstupní stránky ze SERP
vstupní stránka, homepage main page
vstupní stránka, homepage index page
vstupní stránka, homepage front page
vstupní záložka landing tab na Facebooku
vyhledávací dotaz/dotazy search queries/query
výsledky vyhledávání search engine result page (SERP)
web kamera, webkamera webcam
webová stránka web page, webpage
webové stránky website, web site, site, web domain
zabezpečený protocol secure protocol, security protocol
zbožový vyhledavač, interaktivní nákupní rádce, internetový srovna/ávač goods generator, product aggregator, product benchmarker, price benchmarker, product database, review aggregator, (online) shopping aggregator, price comparator, comparison shopping website
zdroj návštěvnosti traffic source, source of traffic
zkracovač URL adres URL shortener
znak character
zpětný odkaz backlink, incoming link, inbound link, inward link
zpravodajský server news portal, news website

Nenašli jste slovo, jehož český nebo anglický ekvivalent vás zajímá? Nesouhlasíte s mým překladem? Napište mi na annacopy@annacopy.cz nebo na FB a společně se dobereme nevhodnějšího překladu či chybějícího slovíčka.

 

 

seo